PRODUKTY NAFTOWE

Obszarem działania są płynne (ciekłe i gazowe) paliwa pochodzenia naftowego dla transportu i energetyki oraz środki smarowe dla transportu i przemysłu. Prace badawcze i wdrożeniowe obejmują następujące zagadnienia:

 

w obszarze paliw

 

komponowanie benzyn, olejów napędowych i opałowych

 

dobór dodatków uszlachetniających

 

dystrybucję i magazynowanie

 

ocenę walorów eksploatacyjnych i ekologicznych

 

w obszarze środków smarowych

 

opracowywanie technologii produkcji olejów silnikowych, przekładniowych samochodowych, przekładniowych przemysłowych, hydraulicznych, sprężarkowych, turbinowych, ochronnych i innych cieczy smarujących

 

wpływ rodzaju paliwa na zmianę właściwości użytkowych olejów silnikowych

 

efektywność działania dodatków uszlachetniających.

 

Ponadto zespół prowadzi prace badawcze w zakresie:

 

metod oceny jakości paliw i środków smarowych

 

wpływy składu paliw i środków smarowych na proces smarowania maszyn i urządzeń

 

znaczników do paliw