BIOPALIWA PŁYNNE

Obszarem działania są płynne (ciekłe i gazowe) biopaliwa dla transportu i energetyki. Prace badawcze i wdrożeniowe obejmują następujące zagadnienia:

 

komponowanie biopaliw do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym

 

dobór dodatków uszlachetniających

 

dystrybucję i magazynowanie

 

ocenę walorów eksploatacyjnych i ekologicznych

 

Zespół prowadzi prace badawcze i wdrożeniowe w zakresie technologii wytwarzania biokomponentów i biopaliw pierwszej generacji z wykorzystaniem różnych surowców oraz prace studyjne w zakresie technologii wytwarzania biopaliw drugiej generacji.
Ponadto zespół:

 

prowadzi prace standaryzacyjne w obszarze biopaliw

 

uczestniczy w pracach nad systemem wsparcia rozwoju biopaliw na polskim rynku